Doctoraatsverdediging Openbare verdediging doctoraat Olivier Pieters

Titel van het doctoraat: Reservoir computing with plants

Samenvatting

Planten zijn complexe organismen, onderhevig aan een groot aantal omgevingsvariabelen, dewelke op hun beurt de fysiologie en het fenotype van de plant beïnvloeden. In ons werk wordt dit complex ingangsgedreven systeem beschouwd als een reservoir in physical reservoir computing (PRC). PRC is een paradigma uit de computerwetenschappen dat een fysisch substraat gebruikt als rekenmedium. In een eerste luik van het doctoraat werd de toepasbaarheid van hyperspectrale camera's onderzocht. Dergelijke camera's blijken niet geschikt te zijn om subtiele spectrale veranderingen, nodig voor PRC, te detecteren.
Daarop werd een nieuw sensor platform ontwikkeld, specifiek ontworpen om contactsensoren uit te lezen. Aan de hand van bladdikte sensoren toonden we aan dat planten inderdaad als reservoir gebruikt kunnen worden voor PRC. Planten waren performanter dan een controle substraat in het oplossen van eco-fysiologische- en omgevingstaken. We onderzochten ook controle taken zoals NARMA en een vertragingslijn.
Deze resultaten geven aan dat planten niet geschikt zijn om niet- plantspecifieke taken op te lossen, maar wel goed presteren in plant- gerelateerde taken. Deze eerste experimentele demonstratie van PRC met planten is een belangrijke mijlpaal naar een meer holistische kijk op fenotypering en informatieverwerking door planten.

Verdediging on campus, maar met beperkt publiek (op uitnodiging van de kandidaat)