Plantenfysiologie

Planten groeien als reactie op hun omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur, CO2-concentratie en relatieve vochtigheid.

Expertise

U kan o.a. beroep doen op onze expertise omtrent de thema's:

 • Biotische en abiotische (droogte, vorst, kilte, hitte) stress en tolerante gewassen
 • Plantfysiologische processen en sturing ervan
 • Fenotypering op basis van beeldanalyse met behulp van diverse camera's (RGB, multispectraal, thermaal)
 • Dronetechnologie voor het opvolgen in de tijd van planten op het veld
 • Fotosynthesemetingen en chlorofylfluorescentie
 • Modellering van gewasgroei
 • Led-belichting en vertical farming
 • Energiegebruik (CO2 uitstoot) in de tuinbouw

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur:

 • Proefvelden met droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • Ecofysiologische labo met gespecialiseerde meetapparatuur (o.a. fotosynthese, verdamping, waterpotentiaal, ...), geschikte software en datamining pipelines
 • Moleculair labo
 • Drones
 • Proefserres en groeikamers (o.a. met volledig stuurbare research led module)
Fotosynthesemetingen Drone thermale beelden Chlorophyll fluorescentiemetingen regenkappen

U kan bij ons terecht voor

Plantfysiologisch onderzoek in de brede zin van het woord: hoe reageert een plant op wijzigingen in de omgeving? Wijzigingen kunnen veroorzaakt worden door de klimaatsverandering, andere belichting, andere teeltomstandigheden, ... We kunnen u verder helpen met al uw vragen en dit voor een zeer ruime waaier aan teelten.

Innovatie begint bij u!

Heeft u een vraag, een idee of interesse in een samenwerking met Living Lab Plant? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen
.