Teelt/Teeltsystemen

Teeltoptimalisatie door middel van teeltechniek, teeltrotatie, gewas- en rassenkeuze kan leiden tot een hogere rendabiliteit.

Expertise

U kan o.a. beroep doen op onze expertise omtrent de thema's:

 • Plantaardige productie van veld tot vork
 • Rassenonderzoek met focus op opbrengst, ziektetolerantie en kwaliteit
 • Teelttechniek: bemesting, zaaitechniek, gewasbescherming (onkruid-, ziekte, plaagbeheersing), gebruik van biostimulantia en biocontrole, oogsttechnologie
 • Agroforestry
 • Biologische en agro-ecologische teeltsystemen
 • Zaadtriage
 • Verkennen van nieuwe gewassen
 • Proefveldwerking algemeen

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur:

 • > 200 ha proefvelden, waarvan +- 6 ha biologisch
 • 50 ha biologische proefvelden in een agro-ecologisch proefplatform
 • Proefvelden met droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • > 15.000 m² proefserres deels uitgerust voor proeven met quarantaine organismen
 • Up-to-date machinepark voor proefveldwerk (zaaimachines, mechanische onkruidbestrijding, oogstmachines)
 • Seed Pilot voor na-oogstbehandeling van zaden (drogen en triëren) inclusief een foodgrade lijn
 • Drones voor het opvolgen van planten op het veld
 • Laboratorium voor Zaadontleding voor bepaling van kiemkracht, duizendkorrelgewicht en gezondheid
 • Laboratoria uitgerust voor van veld tot vork kwaliteitsbepaling op plantaardige producten

Analyses

 • Ons BELAC-geaccrediteerd labo voor analyses plant, bodem en substraat voert fysico-chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, potgrond en bodemverbeterende middelen. Hiervoor kan u rechtstreeks contact opnemen met het labo.
 • Voor het analyseren van zaden (kiemkracht, duizendkorrelgewicht en gezondheid) kan u terecht bij het laboratorium voor zaadontleding.
 • Verder beschikt het ILVO over een analyseplatform meet@all waar biomassa in detail kan gekarakteriseerd worden naar bio-actieve componenten.
 • Ook voor de analyse van andere kwaliteitsparameters (verteerbaarheid, inulinegehalte, saponinegehalte, kleur, functionele parameters, ...) kan u bij ons terecht.

Innovatie begint bij u!

Heeft u een vraag, een idee of interesse in een samenwerking met Living Lab Plant? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen
.